بچه‌ی زیگموند

بچه زیگموند مجموعه داستانی است شامل یازده داستان کوتاه از ابوالفضل مروجی نشر حکمت کلمه. داستانها شیوه های متفاوتی را برای روایت تجربه میکنند و چیزی که بین همه داستانها مشترک است سرگردانی آدمهاست. سرگردانیشان در سر و سامان دادن به زندگی، در برقراری رابطه اجتماعی، در دوست داشتن و در … جزئی پردازی در همه داستانها فضاسازی خوبی را ایجاد کرده و مخاطب میتواند با روایت ارتباط برقرار کند اما در تعدادی از داستانها طرح داستانی کامل نمیشود. داستان بچه زیگموند یکی از داستانهای خوب مجموعه است. داستان صحنه آغازین خوبی دارد که با صحنه پایانی زنجیروار ارتباط دارد و روایت دایره ای داستان را کامل میکند. داستان با خون شروع میشود، زیستی را شکل میدهد، پسری را میسازد که پدرش زیگموند است و سر پاشویه حوض دارد خودش را خالی میکند. خون در خواب مردی است که نجواهای خود را با خنجری توی دیوار میگوید و سرگردان است بین بوی زنی و کلماتی که بچه ای را شکل بدهد یا نه. بچه خود مرد است و زیگموند است که نسل به نسل منتقل میشود بین آدمها.
یادداشت معصومه میرابوطالبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *