ویتگنشتاین: متفکر زبان و زمان

کتاب حاضر، مشتمل بر ترجمهٔ مقالاتي است با موضوع فلسفهٔ «ويتگنشتاين». «ويتگنشتاين متفکر زبان»، «خدا در فلسفهٔ ويتگنشتاين متقدم»، «ذهن، معنا و کاربرد»، «مبنا گرايي، انسجام گرايي و کنش گرايي»، «مبناگرايي و فهم عرفي»، «ويتگنشتاين در آينهٔ زمانش»، «ويتگنشتاين و حلقهٔ دين»، «کتاب‌شناسي فارسي ويتگنشتاين» عنوان‌هاي برخي از مقالات ارائه شده در اين کتاب هستند. اين کتاب در دانشگاه‌هاي مختلف به‌عنوان منبع درسي براي دانشجويان رشته فلسفه معرفي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *