منظومه‌ی دریانورد کهن

مریم سمیعی

ساموئل تیلر کلریج

آشنایی ساموئل تیلر کلریج و ویلیام وردزورث اتفاق مهمی در ادبیات انگلستان بود که منجر به نوشتن کتاب ترانه های غنایی(Lyrical Ballads) با همکاری این دو نویسنده شد.

مریم سمیعی – بخش ادبیات تبیان

پلات

ساموئل تیلر کلریج (۱۸۲۳-۱۷۷۲) شاعر رمانتیک در ۲۱ اکتبر در شهر اتری دونشایر انگلستان به دنیا آمد. پس از مرگ پدرش در سال ۱۷۸۱، در مدرسه ی خیریه ای در لندن که مخصوص فرزندان روحانیون بود مشغول به تحصیل شد. پس از مرگ برادر و خواهرش در سالهای ۹۱-۱۷۹۰، به علت مریضی به تریاک پناه برد و پس از آن در مابقی سالهای عمرش معتاد شد. در سال ۱۷۹۱ در دانشگاه کمبریج آغاز به تحصیل کرد و به سرعت به واسطه ی فصاحت و شیوایی اش در کلام ستوده شد. 
پس از مدتی دوستش، رابرت سوثی، او را به ویلیام وردزورث معرفی کرد. این آشنایی به عنوان یکی از پرثمرترین آشنایی ها در ادبیات انگلستان شناخته می شود. این دو نویسنده با همکاری یکدیگر توانستند کتاب ترانه های غنایی(Lyrical Ballads) را در تاریخ ۱۷۹۸ میلادی منتشر کنند. این کتاب که با شعر منظومه ی دریانورد پیر آغاز می شد و با شعر صومعه ی تینترن سروده ی وردزورث خاتمه پیدا می کرد تعریفی نوین از شعر و شاعر ارائه می کرد. وردزورث شعر را طغیان خود به خود احساسات نیرومند که در آسودگی خاطر جمع آوری شده اند تعریف کرده است. از نگاه او شاعر انسانی است که با دیگران سخن می گوید. تا این قسمت تعریف حتی یک چوپان نیز می تواند شاعر باشد اما وردزورث در پایان از اهمیت اعلا بودن این رابطه نیز سخن می گوید. به عبارت دیگر زبان شاعر لازم است به نسبت دیگران از ویژگی های خاصی برخوردار باشد.

 شعر منظومه ی دریانورد پیر در سالهای ۹۸-۱۷۹۷ در قالب ترانه (ballad) سروده شده است. کلریج با سرودن این شعر قالب ترانه را پس از مدتها احیا کرد. کلریج در این شعر و به صورت کلی در اشعار خود مکان های دوردست، سفرهای غیرممکن را با زبانی شیوا ممکن جلوه می دهد

ترانه های غنایی که نقطه ی عطفی در ادبیات بود از نظر تاریخی پس از انقلاب فرانسه نگاشته شد. از نگاه وردزورث انقلاب فرانسه نویدی برای تجدید دنیای بیرون بود. از نگاه شاعران آن دوران انقلاب فرانسه نه تنها انقلابی تاریخی در عرصه ی سیاست و اجتماع بود بلکه ساختارهای ادبی را نیز به لرزه انداخت.

نگاهی بر منظومه ی دریانورد پیر

شهرت کلریج را به سه دسته از اشعار او می دانند. دسته ی اول شامل اشعاری است که بر محوری جادویی قرار دارند و در دنیای خیال می درخشند. نمونه ی بارز این دسته شعر کوبلاخان است. دسته ی دوم شعر سپید است که شبنم در نیمه شب نمونه ای از آن است. دسته ی سوم اشعاری هستند که شمه ای از ادبیات قرون وسطا را بازتاب می دهند، برای نمونه شعر منظومه ی دریانورد پیر را می توان نام برد.
شعر منظومه ی دریانورد پیر در سالهای ۹۸-۱۷۹۷ در قالب ترانه (ballad) سروده شده است. کلریج با سرودن این شعر قالب ترانه را پس از مدتها احیا کرد. کلریج در این شعر و به صورت کلی در اشعار خود مکان های دوردست، سفرهای غیرممکن را با زبانی شیوا ممکن جلوه می دهد. او قادر است در آثار خود متضاد ها را در کنار یکدیگر قرار دهد و مخاطب را به باور کردن غیرممکن ها فراخواند.
داستان منظومه ی دریانورد پیر، داستان دریانوردی است که در مراسم عروسی از میان مهمانان، فردی را برای شنیدن داستان تکان دهنده ی زندگی اش فرامی خواند. علارغم بی میلی، مهمان در برابر چشمان جادویی دریانورد تسلیم به شنیدن می شود. دریانورد از سفر دریایی اش با خدمه در دریایی که از تلألوی خورشید می درخشید سخن می گوید. پس از چندی طوفانی در می گیرد که کشتی را این سو و آنسو می کشاند. تا اینکه کشتی به قسمتی می رسد که از یخ و مه پوشیده شده است. یخ روی سطح آب باعث می شود کشتی بدون حرکت بماند. در این میان دریانورد آلباتراس (پرنده ی عظیم دریایی) را می بیند که با حرکت کردنش بر سطح آب باعث می شود که کشتی به راحتی از میان یخ و برف گذر کند. پرنده ی دریایی که نشانه ای از بخت و اقبالِ خوب بوده است به دنبال کشتی حرکت می کند. در این میان صورت دریانورد غمگین می شود. مهمان از او دلیل غمگین شدنش را می پرسد و دریانورد پیر شهادت می دهد که در آن زمان بدون اینکه بداند چرا و از سر خشم و نفرت تیر در کمان می کند و پرنده ی دریایی را نشانه می رود و او را می کشد. 
در پی این قتل، عذاب دریانورد آغاز می شود. خدمه ی او برای متهم کردن او به قتل، پرنده ی دریایی را روی شانه های او می گذارند. تحمل بار سنگین پرنده از یک سو و تشنگی و وزیدن طوفانی باد از سوی دیگر نشان از گناه بزرگ او دارد. در پی این گناه و به جرم کار او تمامی خدمه توسط فرشته ی مرگ کشته می شوند در حالی که نگاه هایشان با تیرهای بُرنده ی نفرت و اتهام دریانورد را نشانه رفته است. دریانورد در تنهایی در دریایی وسیع ۷ شب و ۷ روز را می گذراند. دریانورد که پیش از این به دلیل نیروی شیطانی نفرت در وجودش قادر به دعا کردن و طلب آمرزش نبوده است، در نهایت قادر می شود با نگاهی مملوء از عشق به دریا و مخلوقات خداوند بنگرد. در نتیجه ی این تغییر بار سنگین پرنده از دوش او برداشته می شود.با این همه دریانورد پیر نفرین شده تا آخر عمر در لحظات مشخصی درد و عذاب به قلب او بازمی گردد و تا زمانی که داستان زندگی اش را برای کسی تعریف نکند آرامش خیال پیدا نمی کند.       
در این ترانه ی زیبا، کشتی نمادی از سرنوشت آدمی است که هم چون سفر در دریا پرخطر است. پرنده ی عظیم دریایی نیز نماد یک واسطه ی الهی برای نجات آدمیان در برابر مشکلات زندگی است. واسطه ای هم چون پرنده ای که به نوح نوید رهایی از خطرات را داد. با این همه دریانورد که سینه اش از نفرت نسبت به طبیعت و اطرافش پر بود پرنده را می کشد و این خود مقدمه ی شکنجه ی ابدی او را فراهم می َ آورد. 
توماس هاردی نویسنده ی قرن نوزدهم و بیستم انگلیسی شیوه ی بیان داستان را با اثر منظومه ی دریانورد پیر کلریج مقایسه می کند و می گوید: یک داستان لازم است آنقدر استثنایی باشد که بیان کردن آن را توجیه کند. ما داستان گوها همه هم چون دریانورد پیر هستیم و هیچ کدام از ما حکم متوقف کردن یک مهمان عروسی را برای بیان داستان خود نداریم تا زمانی که مطلبی (یا داستانی) غیرعادی داشته باشیم که از زندگی عادی هر مرد و زنی فراتر رود.  


منابع 
Abrams, M. H. Greenblatt, Stephen;. (2000). The Norton Anthology of English Literature, The Middle Ages through the Restoration and the Eighteenth Century (Vol. 1). Norton. 
Coleridge ٙs Poetry. (بدون تاریخ). بازیابی در ۴ ۷, ۲۰۱۶، Sparknotes: http://www.sparknotes.com/poetry/coleridge/section1.rhtml 
Hugel, V. (2004). Birds in Anglo-Ameican poetry: The rime of the Ancient Mariner and The Raven.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *