فلسفه‌ی زندگی

تعمق آرنه نیس، فیلسوف نروژی، بر هنر زندگی ما را به حفظ محیط زیست و تنوع زیستی ترغیب میکند. نیس دیدی روشن و جسورانه نسبت به قدرت احساسات دارد و ما را از تنزل فرهنگی و زیستبومی دور و به سوی سیاست و کنش منطقی و معطوف به آینده تشویق میکند. او بر بیقدرت شدن عقل در غیاب قلب صحه میگذارد و مانند سلفش تورو انگارهی دکارتی جدایی ذهن-جسم را رد میکند. در عوض، مشوق ادغام استدلال و عاطفه است –ترکیبی که نیس باور دارد الهامبخش ما برای ایجاد تغییرات مثبت است. بازیگوشی و جدیت، اینها راهنمای یافتن مسیرمان در سیارهای است که تاثیرات زیانبار مصرف، رشد جمعیت، کالاشدگی، فناوری و جهانیسازی آن را در هم شکسته است.
آرنه نیس فیلسوف نروژی برجسته با آثار متعدد است که زندگی کاری طولانیاش به دو دوره تقسیم میشود: در سالهای اخیر آثارش آغازگر جنبش بومشناسی ژرف بوده و پیش از آن سی سال کرسی فلسفه دانشگاه اسلو را داشته است. یکی از بسیار کتابهای او بومشناسی، اجتماع و سبک زندگی است.
«یک فیلسوف فوقالعاده و پیرمردی خردمند به زندگی درازش نگاهی انداخته و تعمقی لذتبخش درباره نقش عاطفه را بر بلوغ استدلال پیش پای ما گذاشته است … شکوه سادگی کلامش که با روزهای بیشمار انزوا در کوهستانهای محبوب نروژ تکامل یافته، الهامبخش و آرامشبخش است.»
فریتیُف کاپرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *