رهایی از زندان فرم


«حقیقتی ورای سیستم‌های تولیدشده وجود دارد. فرم که در آغاز مراحل پیدایش خود از سطحی به سطحی دیگر از جایی به جایی دیگر از مکانی به مکانی دیگر جابه‌جا می‌شود یا تغییر می‌یابد. روندهای درونی خود را دچار دگرگونی می‌کند. جهش‌های درونی منجر به تولید شکاف در فرم و هم‌چنین بازتولید فرم‌های از پیش تعیین‌نشده خواهد شد. این موجودیت فرم در فضاست و ارتباطات درونی در فرآیند تولید شکاف به‌وجود می‌آید. شکاف گره‌ها را از درون متلاشی می‌کند و فرم را دچار بازیابی و بازنمایی در درون خود می‌کند. عناصر گره‌ای که در فرم و تولید شکاف تاثیر درونی و به‌سزایی دارد. حاصل این شکاف‌دهی درونیتی بازیافته است تا تغییرات درونی در فرم را افزایش دهد این‌که تولیدات درون فرمی روندی فرمال دارند تا در اثر شکاف‌دهی خود را ایجاد و تولید نمایند…»

نویسنده در کتاب «رهایی از زندان فرم» در پی توضیح فرم در قالب‌های گوناگون است تا مخاطب خود را از چهارچوب انحصاری برهاند و در قالب‌ تفکر جدید و متفاوت به فرم به ویژه فرم در معماری بیندیشد. ترابی در این کتاب به تبیین مفهوم فرم پرداخته و آن را در مقاطع مختلف مورد بررسی قرار داده است. هم‌چنین از دگرگونی و تغییر درونی و بیرونی فرم و عوامل موثر در آن سخن گفته است. ترابی از تولید مفهوم توسط فرم، نفوذپذیری در فرم و پویایی آن نوشته و در خصوص تفهیم بهتر برخی از مطالبی عکس‌هایی را در لابه‌لای صفحات کتاب قرار داده است.

رهایی از زندان فرم
محمدرضا ترابی
نشر حکمت کلمه
چاپ اول ۱۳۹۹
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *